Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen
Info

Deze service valt onder auspiciën van de Stichting DelftOpen. De technische en financiële afhandeling van deze elektronische verkoop wordt verzorgd door de firma KMR Video gevestigd te Delft. KvK 27230336.

Toegangsbewijzen worden per PostNL toegezonden. Wanneer aankomst per post niet meer gegarandeerd kan, kunnen op vertoning van het betalingsbewijs, de toegangsbewijzen worden afgehaald bij de deur, zodra de zaal open is. U zal telefonisch worden geïnformeerd.

De Stichting heeft o.a.tot doel:

    *  De bevordering van de Carnavalsviering als een vrolijk en folkloristisch feest ten 
 behoeve van de Delftse Burgerij.  

Zij tracht dit doel te bereiken door: *  Het organiseren van feestelijkheden, 
  *  Het onderhouden van goede relaties met alle bij de Delftse Carnaval-viering betrokken belanghebbenden.
   *  Het onderhouden van goede relaties met het Bedrijfsleven en de Overheid. 
   *  Alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn